Tarixi Muhammadiy

Алихонтўра Соғуний
3 йил аввал 68271
Китоб ҳақида | Муаллиф ҳақида

SO‘ZBOSHI  

Bilmak kerakkim, har bir musulmon bolasi, xohi er kishi, xohi xotun kishi, xohi yosh, 

xohi qari, mana shu tubandagi to‘rt narsaning tarixini bilishi albatta lozimdur. 

I. Payg‘ambarimiz Muhammad alayhissalom tarixlari. 

II. Qur’oni karim tarixi. 

III. Dini Islom tarixi. 

IV. Ka’batulloh tarixi. 

Shuning uchun, men faqir — Alixonto‘ra Shokirxonto‘ra o‘g‘li Sog‘uniydurmankim, 

bizlardin keyingi avlod nasllarimizga va ham boshqa turkiy tillik vatandosh, din 

qarindoshlarimizga mendan yodgor bo‘lsin deb yuqoridagi to‘rt narsa tarixini har qandoq 

kishi tushungudek qilib, ochiq turkiy tilida yozdim. Bu kitobga «Tarixi Muhammadiy» deb 

ot qo‘ydim. Buni o‘qiguvchilar faqirni duolarida yod qilib qo‘yishlarini umid qilurman. 

Батафсил

ИСЛОМ.УЗ ПОРТАЛИНИНГ САЙТЛАРИ