Мавлуди шариф

Хилватий Мулла Йўлдош Тўрабой ўғли
4 йил аввал 54568
Китоб ҳақида | Муаллиф ҳақида

Юртимизда, бошқа исломий ўлкаларда бўлганидек, мавлуди шариф маросимлари ўтказиб келинган ва уларда Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва салламга бағишланган турли наътлар, қасидалар, Навоий, Фузулий каби мумтоз шоирларимиз қаламига мансуб байтлар ўқилган.

   Қўлингиздаги Мулла Йўлдош Тўрабой ўғли Хилватий қаламига мансуб «Мавлуди шариф» рисоласи ҳам мазкур йўналишда ёзилган асарлардан бири бўлиб, юз йиллардан бери Марказий Осиё минтақасида яшовчи халқлар бу китобни мутолаа қилиб келмоқда.

   Сизнинг эътиборингизга ҳавола этилаётган бу нашрда бир қатор янгиликлар, қилинди. Жумладан, «Мавлуди шариф»нинг асл нусхаси, табдили ва насрий баёни бир муқова остига жамланди. Ушбу нашрнинг ўзига хос хусусиятларидан яна бири «Мав¬луди шариф»да қўлланилган қадимги туркий, арабий ва форсий тиллардаги нотаниш сўзлар таржимаси ҳамда изоҳи билан бойитилганлигидир. Уларни сиз - ўқувчиларга осон бўлиши учун ҳар саҳифанинг остидаги ҳаволаларда бердик.

   Нашрга тайёрловчилар: Маҳдихон Исмоилхон ўғли, Масъудхон Исмоилов, тарих фанлари номзоди, доцент, Аброрхон Акбаров

 

МУНДАРИЖА

Салавот айтишга сабаб бўлгувчи китоб

Шарҳи мавлуд

Муқаддима 

Наъти Набий соллаллоҳу алайҳи ва саллам

Набий соллаллоҳу алайҳи ва салламга наът

Мавлуд ўқимоқ хосиятлари 

Мавлуд ўқишнинг хосиятлари 

Ҳикоя 

Ҳикоят 

Яна бир ҳикоя 

Ҳикоят 

Ҳама махлуқот ва мавжудотдин илгари Онҳазрат соллаллоҳу алайҳи ва салламни нурларин яратиб эрди 

Ул нури босурур сабабидин тамоми ашё катми

адамдин вужуд кошонасиға келганининг баёни

Ҳақ таоло барча махлуқот ва мавжудотдан илгари Муҳаммад Мустафо соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг нурларини яратди 

Ўша мунаввар нур сабабли борлиқдаги

барча нарсаларнинг яратилиши баёни

Ижоди мумкинот кайфияти нури Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам

сабабидин(дур), анинг баёни 

Ижоди мумкинот кайфияти нури Муҳаммад

соллаллоҳу алайҳи ва саллам сабабидин(дур),

анинг баёни 

Дар баёни чароғи тасбиҳот ва таҳлилотики, он гавҳари якто дар ҳижобҳо бажо овардаанд

дар маҳфили таҳрир офарухтан аст

Ул ягона гавҳар пардаларда айтган

таебеҳу таҳлилларишгаг баёни

«Нахлул-яқийн» дарахтидурким, Онҳазрат соллаллоҳу алайҳи ва саллам 1$андилда тасбиҳ айтганларин баёнидур

«Нахлул-яқийн» дарахтй ҳамда Онҳазрат соллаллоҳу алайҳи ва саллам қандилда тасбиҳ айтганларининг баёнИй

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳазрат Жаброили алайҳиссаломдин саволлари бу бобдаким: «Сизнинг ёшингиз қанчаға

борғандур?» — деб ва жавоб эшитганлари 

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳазрат Жаброил алайҳиссаломдан «Сизнинг ёшингиз нечада?» - деб сўраганлари ва

жавобини эшитганлари баёнида 

Баёни нашъи жисмонияи Онҳазрат соллаллоҳу алайҳи ва- Онҳазрат соллаллоҳу алайҳи ва

салламнинг жисмоний яратилишлари баёнида

Абдулмутталиб фарзанд умидида хонаи

Каъбада муножот қилғонлари

Абдулмутталиб фарзанд умидида

Каъбатуллоҳда муножот қилганларининг баёни

Абдуллоҳ вужуд либосини кийганларидин

сўнг ҳодисалар зуҳурка

Ҳазрати Абдуллоҳ дунёга келганларидан

сўнг рўй берган воқеалар баёшда

Яҳё набий алайҳиссаломнинг

шаҳид бўлғонларининг баёни 

Яҳё алайҳиссаломнинг

шаҳид бўлганларининг баёни

Ажойибларики ул ики ахтар гавҳари қиронидин сўнг пардаи адамдин чиқиб,

вужуд чорсусида хиром этканининг баёни

Нури Муҳаммад алайҳиссалом ул икки юлдуз қиронидин сўнг йўқлик пардасидан чщиб,

вужуд чорсусида хиром этканининг баёни

Ғазал

Ғазал

Ғазали дигар 

Ғазал 

Воқеаларгаси, мавлуд кечаси 

зуҳурға келгани 

Мавлуд кечасида рўй берган

воқеалар баёни

Таваллуд кечаси бир бева зан ҳар

нимарса ҳодисалардин кўруб эрди, анинг баёни

Мавлуд кечаси бир бева аёл

кўрган турли ҳодисалар баёни 

Таваллуд кечаси яна бир хотун ҳар

нимарсани мушоҳада қилиб эрди, анинг баёни 

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг таваллуд кечаларида яна бир аёл турли

ажойиботларга гувоҳ бўлганлигининг баёни 

Ҳикоят 

Ҳикоят 

Ўшал кеча Нўширавоннинг зийнатли

айвонини йиқилғонининг баёни 

Мавлуд кечасида Нўширавоннинг

муҳташам айвони йиқилгани баёни

Ҳам шу кеча биҳишт маҳфилоролари, яъни Ризвон маъа ҳуру ғилмон оройишға

маъмур бўлмо^лари

Шунингдек, шу кеча жаннат ходимлари Ризвон, ҳуру ғилмонлар ороланишга

буюрилганлари баёни 

Ҳазрати Жибрийл алайҳиссалом Онҳазрат соллаллоҳу алайҳи ва салламға ваҳй келтирғани

Ҳазрати Жаброил алайҳиссалом Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва

салламга ваҳий келтирганинйнг баени 

Онҳазрат соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг мўъжизалари шамъини баён фонусиға ёқмоқ

Онҳазрат соллаллоҳу алайҳи ва

салламнинг мўжизалари баёни

Икки фариштаи муқарраб Онҳазрат соллаллоҳу алайҳи ва салламға имтиҳон учун мурғлар суратида келгани

Икки муқарраб фариштанинг Онҳазрат соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳузурларига имтиҳон учун қуш кўринишида

келганларининг баёни 

Меърожун-Набий соллаллоҳу алайҳи ва саллам Набий соллаллоҳу алайҳи ва

салламнинг меърожлари баёни 

Хотиматул-китоб 

Китоб хотимаси,

 

 

Батафсил

Мавзуга оид китоблар

Саййид Жаъфар ибн Ҳасан Барзанжий
7335
ИСЛОМ.УЗ ПОРТАЛИНИНГ САЙТЛАРИ