Уламолар

Мусанниф уламолар (ҳижрий 5-аср)

3 йил аввал 4854 siyrat.uz

Мусанниф уламолар (ҳижрий 5-аср)

 

исм-шарифлари

вафот этган йил

тартиби бўйича

ҳижрий

милодий

туғ.

ваф.

туғ.

ваф.

1.

Абу Ҳайён Тавҳидий (Али ибн Муҳаммад)

?

тах.

400

?

тах.

1010

2.

Муҳаммад ибн Ҳусайн Яманий (Абу Абдуллоҳ)

?

400

?

1010

3.

Ибн Жамиъ Сайдовий (Абул Ҳусайн Муҳаммад ибн Аҳмад Ғассоний)

305

402

917

1012

4.

Қози Абу Бакр Боқиллоний (Муҳаммад ибн Тоййиб Моликий)

338

403

950

1013

5.

Ибн Фаразий (Абул Валид Абдуллоҳ ибн Муҳаммад Аздий Қуртубий)

351

403

962

1013

6.

Имом Ҳоким (Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Абдуллоҳ Найсобурий Шофеъий)

321

405

933

1015

7.

Ибн Ҳабиб Найсобурий (Абул Қосим Ҳасан ибн Муҳаммад Шофеъий)

?

406

?

1016

8.

Абу Муҳаммад Аздий (Абдулғаний ибн Саъид Мисрий)

332

409

944

1018

9.

Ибн Салома (Абул Қосим Ҳибатуллоҳ Бағдодий)

?

410

?

1019

10.

Ибн Мардавайҳ (Абу Бакр Аҳмад ибн Мусо Асбиҳоний)

323

410

935

1019

11.

Абу Абдурраҳмон Суламий (Муҳаммад ибн Ҳусайн Найсобурий)

325

412

936

1021

12.

Қаззоз Қайравоний (Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Жаъфар Тамимий)

342

412

953

1021

13.

Молиний (Абу Саъд Аҳмад ибн Муҳаммад Ҳаравий)

?

412

?

1022

14.

Абу Саъид Наққош (Муҳаммад ибн Али Асбиҳоний Ҳанбалий)

?

414

?

1023

15.

Таммом ибн Муҳаммад Димашқий (Абул Қосим Бажалий Розий)

330

414

942

1023

16.

Ибн Наҳҳос (Абу Муҳаммад Абдурраҳмон ибн Умар Тужибий)

323

416

935

1025

17.

Ҳибатуллоҳ Лолкоий (Абул Қосим Табарий Розий)

?

418

?

1027

18.

Вазир Мағрибий (Абул Қосим Ҳусайн ибн Али)

370

418

980

1027

19.

Ибн Каттоний Табиб (Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Ҳасан Мазҳижий)

?

тах.

420

?

тах.

1029

20.

Мискавайҳ (Абу Али Аҳмад ибн Муҳаммад)

?

421

?

1030

21.

Абу Саъд Обий (Мансур ибн Ҳусайн Розий)

?

421

?

1030

22.

Марзуқий (Абу Али Аҳмад ибн Муҳаммад)

?

421

?

1030

23.

Барқоний (Абу Бакр Аҳмад ибн Муҳаммад)

336

425

948

1034

24.

Рақиқ Қайравоний (Абу Исҳоқ Иброҳим ибн Қосим)

?

тах.

425

?

тах.

1034

25.

Ибн Шуҳайд Ашжаъий (Абу Омир Аҳмад ибн Абдулмалик Андалусий)

382

426

992

1035

26.

Саҳмий (Абул Қосим Ҳамза ибн Юсуф Журжоний)

?

427

?

1036

27.

Имом Қудурий (Абул Ҳусайн Аҳмад ибн Муҳаммад Бағдодий)

362

428

973

1037

28.

Абу Али ибн Сино (Ҳусайн ибн Абдуллоҳ ибн Сино Бухорий)

370

428

980

1037

29.

Абу Мансур Саъолибий (Абдулмалик ибн Муҳаммад Найсобурий)

350

429

961

1038

30.

Абу Ёқуб Қарроб (Исҳоқ ибн Иброҳим Сарахсий, сўнг Ҳаравий)

352

429

963

1038

31.

Асвад Ғандажоний (Абу Муҳаммад Ҳасан ибн Аҳмад)

?

тах.

430

?

тах.

1038

32.

Абу Нуъайм Асбиҳоний (Аҳмад ибн Абдуллоҳ)

336

430

948

1038

33.

Ибн Бишрон (Абул Қосим Абдулмалик ибн Муҳаммад Бағдодий)

339

430

951

1039

34.

Завзаний (Абдуллоҳ ибн Муҳаммад)

?

431

?

1040

35.

Абу Саъд Амидий (Муҳаммад ибн Аҳмад)

?

433

?

1042

36.

Абу Зарр Ҳаравий (Абд ибн Аҳмад Ансорий)

?

434

?

1043

37.

Маккий ибн Абу Толиб (Абу Муҳаммад Ҳаммуш Қайравоний)

355

437

966

1045

38.

Ибн Надим (Абул Фараж Муҳаммад ибн Исҳоқ Бағдодий)

?

438

?

1047

39.

Ҳасан Халлол (Абу Муҳаммад ибн Муҳаммад Бағдодий)

352

439

963

1047

40.

Абул Валид Ҳимярий (Исмоил ибн Муҳаммад)

?

тах.

440

?

тах.

1048

41.

Абу Райҳон Беруний (Муҳаммад ибн Аҳмад Хоразмий)

362

440

973

1048

42.

Ибн Ифлилий (Абул Қосим Иброҳим ибн Муҳаммад Зуҳрий)

352

441

963

1050

43.

Сурий (Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Али)

376

441

986

1050

44.

Абул Маҳосин Танухий (Муфаззал ибн Муҳаммад Маъаррий)

?

442

?

1050

45.

Шомухий (Абу Али Ҳасан ибн Али Муқриъ)

?

443

?

1051

46.

Абул Ҳасан Воситий – Ибн Абул Ҳавл (Али ибн Муҳаммад Рабаъий)

?

444

?

1052

47.

Абу Амр Доний (Усмон ибн Саъид Андалусий Сайрафий)

371

444

981

1053

48.

Абу Саҳл Завзаний (Муҳаммад ибн Ҳасан)

?

тах.

445

?

тах.

1053

49.

Абу Яъло Халилий (Халил ибн Абдуллоҳ Қазвиний)

?

446

?

1054

50.

Абул Қосим Танухий (Али ибн Муҳсин)

355

447

966

1055

51.

Ҳилол Собий (Абул Ҳусайн ёки Абул Ҳасан ибн Муҳсин Ҳарроний)

359

448

970

1056

52.

Абул Ало Маъаррий (Аҳмад ибн Абдуллоҳ Танухий)

363

449

973

1057

53.

Ибн Баттол (Абул Ҳасан Али ибн Халаф)

?

449

?

1057

54.

Абу Тоййиб Табарий (Тоҳир ибн Абдуллоҳ)

348

450

960

1058

55.

Мовардий (Абул Ҳасан Али ибн Муҳаммад Басрий Бағдодий)

364

450

974

1058

56.

Ибн Ушорий (Абу Толиб Муҳаммад ибн Али Ҳарбий)

366

451

976

1059

57.

Абу Исҳоқ Ҳусрий (Иброҳим ибн Али Қайравоний)

?

453

?

1061

58.

Абул Фазл Ижлий (Абдурраҳмон ибн Аҳмад Розий)

371

454

981

1062

59.

Муъизз ибн Бодис Тамимий Синҳожий

398

454

1008

1062

60.

Қузоъий (Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Салома)

?

454

?

1062

61.

Муқриъ Сарақустий (Абу Тоҳир Исмоил ибн Халаф Ансорий)

?

455

?

1063

62.

Ибн Фурража (Муҳаммад ибн Ҳамад Буружирдий)

380

тах.

455

990

тах.

1063

63.

Ибн Ҳазм Зоҳирий (Али ибн Аҳмад Андалусий)

384

456

995

1063

64.

Абу Яъло Фарро (Муҳаммад ибн Ҳусайн Бағдодий)

380

458

990

1066

65.

Имом Байҳақий (Абу Бакр Аҳмад ибн Ҳусайн Найсобурий)

384

458

994

1066

66.

Ибн Сийда (Абул Ҳасан Али ибн Исмоил)

398

458

1007

1066

67.

Абу Жаъфар Тусий (Насириддин Муҳаммад ибн Ҳасан)

385

460

995

1067

68.

Ибн Шараф Қайравоний (Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Саъид Жузомий)

390

460

1000

1068

69.

Ибн Абдул Барр (Абу Умар Юсуф ибн Абдуллоҳ Қуртубий Моликий)

368

463

978

1071

70.

Абу Али Ҳасан ибн Рашиқ Қайравоний

390

463

1000

1071

71.

Хатиб Бағдодий (Абу Бакр Аҳмад ибн Али)

392

463

1002

1071

72.

Абул Қосим Ҳузалий (Юсуф ибн Али Яшкурий)

403

465

1012

1073

73.

Ибн Синон Хафожий (Абу Муҳаммад Абдуллоҳ ибн Муҳаммад Ҳалабий)

423

466

1032

1073

74.

Бохарзий (Абул Ҳасан Али ибн Ҳасан)

?

467

?

1075

75.

Воҳидий (Абул Ҳасан Али ибн Аҳмад Найсобурий)

?

468

?

1076

76.

Ибн Ҳайён (Абу Марвон Ҳайён ибн Халаф Қуртубий)

377

469

987

1076

77.

Ибн Мандаҳ (Абул Қосим Абдурраҳмон ибн Муҳаммад Асбиҳоний)

383

470

993

1078

78.

Абу Бакр Журжоний (Абдулқоҳир ибн Абдурраҳмон)

400

471

1010

1078

79.

Абул Валид Божий (Сулаймон ибн Халаф Тужибий Қуртубий)

403

474

1012

1081

80.

Ибн Мокуло (Абу Наср Али ибн Ҳибатуллоҳ)

421

475

1030

1082

81.

Абу Исҳоқ Шерозий (Иброҳим ибн Али Ферузободий)

393

476

1003

1083

82.

Носир Хусрав Марвазий (Абу Муъиниддин Асбиҳоний)

394

481

1003

1088

83.

Абу Исмоил Ҳаравий (Абдуллоҳ ибн Муҳаммад Ансорий)

396

481

1006

1089

84.

Имом Сарахсий (Муҳаммад ибн Аҳмад)

?

483

?

1090

85.

Ибн Мағозилий (Абул Ҳасан ёки Абу Муҳаммад Али ибн Муҳаммад Жуллобий Воситий)

?

483

?

1091

86.

Абу Убайд Бакрий (Абдуллоҳ ибн Абдулазиз Андалусий)

?

487

?

1094

87.

Абу Абдуллоҳ Ҳумайдий (Муҳаммад ибн Абу Наср Қуртубий)

425

488

1033

1095

88.

Абу Али Ғассоний (Ҳусайн ибн Муҳаммад Жайёний Андалусий)

427

498

1035

1105

Абдул Азим Зиёуддин тайёрлади

 Мавзуга оид мақолалар
Тарихда бугун
Робиъул-аввал ойининг 17-куни
  • Ҳижрий 950-йил 17-робиъул-аввал куни (милодий 1543-йил 20-июн) Усмонлилар ҳарбий денгиз флоти Барбароса қўмондонлигида Ситсилия ва Италиянинг баъзи қирғоқларини ва Типпер дарёсида жойлашган Остия портини қўлга киритади.
  • Ҳижрий 1110-йил 17-робиъул-аввал куни (милодий 1697-йил 25-май) Усмонлилар ҳарбий денгиз флоти Ўрта ер денгизидаги Медела оролининг жанубида бўлган жангда Винеция ҳарбий денгиз флотини мағлуб этди. Бу жангда 2500га яқин винециялик ҳарбийлар ҳалок бўлди.
 


Видеолар
Уламолар
"Имоми Аъзам" туркум суҳбатлар (10-қисм)
Салоҳиддин домла Шарипов
2438
Уламолар
"Имоми Аъзам" туркум суҳбатлар (9-қисм)
Салоҳиддин домла Шарипов
2350
Уламолар
"Имоми Аъзам" туркум суҳбатлар (8-қисм)
Салоҳиддин домла Шарипов
2936
Китоблар
ИСЛОМ.УЗ ПОРТАЛИНИНГ САЙТЛАРИ